Na tej stronie pobierzesz program:

Titawa 1.2

Opis:
"Titawa" jest przeznaczony do nauki alfabetu morse'a. Posiada on ponadto możliwość opracowywania telegramów literowych i cyfrowych według obowiązujących w WP norm.
Generacja regulowanego pod względem tonu i tempa sygnału może odbywać się w "Titawie" za pomocą telegramu (przygotowanego zawczasu lub z chwilą uruchomienia programu), naciskanych przycisków klawiatury komputera, klucza telegraficznego. Kluczem telegraficznym staje się, po wybraniu odpowiedniej opcji, dowolny przycisk (klawisz) klawiatury komputera.
Generowany sygnał (wyjściowy) może być odtwarzany poprzez kartę dźwiękową komputera lub na głośniczku (speakerze) PC.
Z chwilą uaktywnienia pliku wykonywalnego ukazuje się okno (formatka) główne programu, w którym rozmieszczone są: Menu programu, wielowierszowe pole edycyjne wizualizacji odtwarzanych alfabetem Morse'a znaków oraz panel ustawiania sygnału dźwiękowego z okrągłymi przyciskami dla określania źródła generowanego sygnału i sposobu odtwarzania dźwięku.
Poniżej pola edycyjnego rozmieszczone suwaki umożliwiają dobór tonu sygnału i ustawienie wymaganego tempa odtwarzania znaków. Tempo wyskalowane jest w literowych grupach, pod którymi kryją się pięcioznakowe słowa.
W ramach obsługi programu użytkownik może generować sygnały z uprzednio przygotowanego telegramu lub może taki telegram spreparować za pomocą "Titawy" i spowodować jego odtwarzanie. W każdym z tych wariantów sygnał może być kierowany na kartę muzyczną lub głośniczek komputera.
W ramach realizacji funkcji nadawania "Titawa" oferuje generowanie kombinacji sygnałów adekwatnie do naciskanych klawisz klawiatury komputera. W drugim, typowo profesjonalnym, wariancie sygnał będzie generowany z chwilą naciśnięcia dowolnego klawisza. O kombinacji długich i krótkich sygnałów decyduje sam użytkownik poprzez odpowiednio dłuższe lub krótsze czasy naciskania klawisza.
Do wyjątkowych zalet "Titawy" należy zaliczyć możliwość regulacji tempa i tonu sygnału w trakcie odtwarzania telegramu oraz zapis tworzonych telegramów w wariancie tekstowym lub w postaci alfabetu Morse'a".
Data dodania:
12 Nov 2010 15:55:18
Data dodania:
23 Aug 2013 19:49:15
Rozmiar:
252 kB
Pobrań:
1870
Licencja:
freeware (bezpłatna)
Wersja:
1.2
Autor:
Mulawa Andrzej
Strona WWW:
Kliknij aby odwiedzić stronę

Pobierz program: Titawa 1.2 Pobierz