Na tej stronie pobierzesz program:

Euklides 2.1

Opis:

Program EUKLIDES jest programem matematycznym umożliwiającym rozwiązywanie działań z zachowaniem kolejności ich wykonywania. Dodatkowo program posiada wiele użytecznych funkcji, takich jak: rozwiązywanie równań, konwersje systemów liczbowych, rysowanie wykresów funkcji, poszukiwanie największego wspólnego dzielnika, funkcje statystyczne itp.
Program Euklides rozpoznaje kolejność wykonywania działań!

EUKLIDES pozwala m.in. na:

 • obliczanie działań matematycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie,potęgowanie, pierwiastkowanie, dzielenie z resztą, silnia) z zachowaniem kolejności ichwyonywania
 • obliczanie logarytmów, logarytmów naturalnych wartości bezwzględnej, części całkowitej, części ułamkowej wyniku oraz stosowanie stałej e do potęgi i stosowanie liczb losowych.
 • obliczanie sinusa, cosinusa, tangensa, cotangensa, arctus sinusa, arctus cosinusa, arctus tangensa, arctus cotangensa, sinusa hiperbolicznego, cosinusa hiperbolicznego, tangensa hiperbolicznego i cotangensa hiperbolicznego dla podanej liczby.
 • przeliczanie jednostek miary kąta (stopnie, radiany, gradusy), oraz stosowanie różnych jednostek w działaniach
 • przeliczanie jednostek miary (długość, temperatura, objetość, prędkość itp.)
 • stosowanie w działaniach zmiennych literowych, dzięki czemu możliwe jest tworzenie wzorów, zapisywanie stworzonych wzorów i korzystanie z bazy wzorów zapisanych w programie
 • korzystanie z 4 niezależnych pamięci przechowujących wyniki
 • wybór ilości miejsc po przecinku dla wyniku
 • poszukiwanie największego wspólnego dzielnika 2 liczb
 • konwersje liczby z systemu dziesiętnego na dowolny oraz z dowolnego systemu na dziesiętny
 • rozwiązywanie równań z 1 i 2 niewiadomymi
 • korzystanie z funkcji statystycznych (najwyższa wartość, najniższa wartość, mediana, kwartyl górny, kwartyl dolny, rozstęp, średnia arytmetyczna)
 • sprawdzanie czy podana liczba jest pierwszą
 • rozkładanie liczby na czynniki pierwsze oraz sprawdzenie ilości dzielników podanej liczby
 • rysowanie wykresów funkcji (liniowej, kwadratowej, wymiernej oraz trygonometrycznych) oraz obliczanie jej wartości dla podanego argumentu i miejsca zerowego (dla funkcji kwadratowej także współczynników alfa i W, liczb q i p, przekształcanie ogólnej postaci wzoru na kanoniczną i iloczynową.)
Data dodania:
13 Apr 2009 11:23:36
Data dodania:
08 Nov 2009 10:41:12
Rozmiar:
3.5 MB
Pobrań:
1866
Licencja:
Demo (demonstracyjna)
Wersja:
2.1
Autor:
Radosław Grębski
Strona WWW:
Kliknij aby odwiedzić stronę

Pobierz program: Euklides 2.1 Pobierz