Na tej stronie pobierzesz program:

Planista 6.5

Opis:
Program PLANISTA jest przeznaczony do sporządzania harmonogramów robót dla różnych branż: budowlanych, montażowych, instalacyjnych i innych. Za pomocą analizy sieciowej PERT lub GANTT, system wyznacza czas przedsięwzięcia, ścieżkę krytyczną, a także rezerwy czasu dla poszczególnych czynności. Na podstawie otrzymanych danych można racjonalnie zaplanować produkcję przedsiębiorstwa oraz określić niezbędne do jej wykonania środki, w tym również finansowe. Możliwa jest też dynamiczna korekta danych, dzięki czemu można aktualizować harmonogram, uwzględniający ewentualne odstępstwa od przebiegu wykonania planu.

Program PLANISTA współpracuje z wieloma programami do kosztorysowania. Może odczytywać nazwy pozycji kosztorysowych, ich obmiary, ilości oraz ceny wszystkich nakładów na podstawie wykonanego kosztorysu.

Najważniejsze funkcje programu:
  • modelowanie kosztów związanych z czasem, np. kosztów, kar umownych;
  • sortowanie i filtrowanie czynności na ekranie z harmonogramem i na wydrukach wg różnych kryteriów w zdefiniowany przez siebie sposób;
  • współpracuje z wieloma programami do kosztorysowania, odczytuje nazwy pozycji kosztorysowych, obmiary, ilości oraz ceny wszystkich nakładów;
  • przesyłanie do Excela zestawień miesięcznych dla nakładów rzeczowych lub wartości finansowych;
  • porównywanie rzeczywistych kosztów robocizny z przewidywanymi w kosztorysie;
  • automatyczne sporządzanie planów w układzie dziennym lub miesięcznym.
  • przy wykorzystaniu analizy sieciowej (wbudowanej w program) możliwe jest: o zbudowanie siatki zależności ułatwiającej skontrolowanie logiki układu całego przedsięwzięcia, następstw i równoległości działań;o wyznaczanie minimalnego czasu trwania przedsięwzięcia, ścieżki krytycznej i rezerw czasu dla poszczególnych czynności.
  • poprzez wykorzystanie czynności hamakowych istnieje możliwość odwzorowania kosztów związanych z czasem, takich jak kary umowne, dzierżawy czy przestoje.
Data dodania:
10 Jan 2009 22:50:43
Data dodania:
21 Dec 2009 20:09:29
Rozmiar:
6MB
Pobrań:
1915
Licencja:
Demo
Wersja:
6.5
Autor:
ATHENASOFT Sp. z o.o.
Strona WWW:
Kliknij aby odwiedzić stronę

Pobierz program: Planista 6.5 Pobierz