Na tej stronie pobierzesz program:

.NET Framework 1.1

Opis:
Pakiet redystrybucyjny systemu .NET Framework w wersji 1.1 zawiera wszystko, co jest potrzebne do uruchamiania aplikacji napisanych przy użyciu tego systemu.

System .NET Framework w wersji 1.1 cechuje ulepszona skalowalność i wydajność. System umożliwia tworzenie oprogramowania na urządzenia mobilne przy użyciu tzw. „formantów mobilnych ASP.NET” (dawniej używano nazwy Microsoft Mobile Internet Toolkit), obsługuje protokół IP w wersji 6 i klasy ADO.NET służące do macierzystej komunikacji przy użyciu protokołu Open Database Connectivity (ODBC) i komunikacji z bazami danych Oracle. Umożliwia także stosowanie zabezpieczeń dostępu do kodu, aby dodatkowo zablokować i odizolować aplikacje ASP.NET. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł .NET Framework Version 1.1 Product Overview.

Uwaga: Nie można instalować dwóch różnych wersji językowych systemu .NET Framework na tym samym komputerze. Próba zainstalowania drugiej wersji językowej systemu .NET Framework spowoduje wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie: „Setup cannot install Microsoft .NET Framework because another version of the product is already installed” (Instalator nie może zainstalować systemu Microsoft .NET Framework, ponieważ jest już zainstalowana inna wersja produktu). Jeżeli językiem docelowej platformy nie jest angielski albo zasoby .NET Framework mają być wyświetlane w języku innym niż angielski, należy pobrać odpowiednią wersję pakietu językowego .NET Framework.
Data dodania:
02 May 2009 14:02:54
Data dodania:
07 Nov 2009 13:59:21
Rozmiar:
23.1 MB
Pobrań:
1876
Licencja:
Freeware (bezpłatna)
Wersja:
1.1
Autor:
Microsoft Corporation.
Strona WWW:
Kliknij aby odwiedzić stronę

Pobierz program: .NET Framework 1.1 Pobierz